Pogoji uporabe

PRAVNO OBVESTILO

Lastnik tega spletnega mesta www.mentos.si (»spletno mesto«) je družba Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o.(»PVM«), ki je del skupine PERFETTI VAN MELLE (»SKUPINA PVM«) z naslednjimi identifikacijskimi podatki:

Sedež:Tomíčkova 9, 148 00 Praha 4, Češka republika

ID. ŠT. ZA DDV:CZ63666570

Telefon: +420 244 466 500

Podatki o registraciji:C 37371 pri Občinskem sodišču v Pragi

SPLETNI DOSTOP

S tem pravnim obvestilom je določen uporabnikov (»uporabnik«) dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo z namenom, da uporabniku zagotovi informacije o Skupini PVM, PVM, njenih izdelkih, dejavnostih in promocijah.

Z dostopom so spletnega mesta in njegovo uporabo uporabnik sprejme pogoje tega pravnega obvestila, Politike zasebnosti in politike piškotkov in Politike piškotkov spletnega mesta.

Uporabnik mora pred uporabno spletnega mesta skrbno prebrati pravno obvestilo, politiko zasebnosti in politiko piškotkov, saj lahko te občasno prilagodimo in/ali spremenimo. V primeru, da uporabnik ne sprejme pogojev pravnega obvestila, ne more uporabljati spletnega mesta in njegove vsebine.

UPORABA IN DELOVANJE SPLETNEGA MESTA

Uporabnik se strinja z vestno uporabo spletnega mesta in informacij, ki jih vsebuje. Upoštevati mora njegove predpise in pravno obvestilo podjetja, kot tudi katera koli druga določila, ki jih lahko PVM zahteva v zvezi z uporabo spletnega mesta.

Poleg tega se uporabnik zaveže, da spletnega mesta ne bo namenoma poškodoval, zlorabljal in/ali preobremenil oziroma v kakršni koli obliki preprečeval njegovo normalno uporabo in delovanje.

Uporabnik se zaveda, da si v primeru kršenja pravnega obvestila, politike zasebnosti ali politike piškotkov oziroma katerih koli drugih zadevnih predpisov, objavljenih na spletnem mestu, PVM pridržuje pravico, da omeji, ustavi in/ali prepreči njegov dostop do spletnega mesta s kakršnimi koli potrebnimi tehničnimi ukrepi.

PVM si prizadeva za vzdrževanje dobrega delovanja spletnega mesta, preprečevanje napak in po potrebi njihovo odpravljanje ter skrbi, da je spletno mesto ustrezno posodobljeno. Kljub temu PVM ne zagotavlja razpoložljivosti ali nenehnega dostopa do spletnega mesta, kot tudi ne odsotnosti napak v njegovi vsebini oziroma njegovega posodabljanja.

ODGOVORNOST

Za dostop do spletnega mesta in uporabo katerih koli informacij in mehanizmov, ki jih to spletno mesto vsebuje, je izključno odgovoren uporabnik.

PVM ne odgovarja za kakršne koli poškodbe in/ali škodo, da bi lahko neposredno ali posredno nastala zaradi dostopa do spletnega mesta ali uporabe informacij, ki jih vsebuje, še posebej informacij tretjih oseb, ki niso PVM, vključno, vendar ne omejeno, na tiste, ki se nanašajo na operacijski sistem ali jih povzročajo virusi in/ali napadi na sistem. Prav tako PVM ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik lahko utrpel zaradi neustrezne uporabe spletne strani, storitev ali težav z omrežjem, prekinitvami, pomanjkljivo ali neobstoječo komunikacijo in/ali internetno komunikacijo.

Poleg tega PVM ni odgovoren za kakršno koli škodo in/ali izgubo uporabnikove programske opreme in/ali strojne opreme, ki bi bila posledica dostopa do spletnega mesta in njegove uporabe.

Uporabnik v vsakem trenutku odgovarja za vsako škodo ali izgubo, ki bi jo lahko PVM utrpel zaradi kršenja katere koli obveznosti, ki ji je uporabnik zavezan v skladu s pravnim obvestilom, katerih koli drugih pogojev, ki jih določa spletno mesto in/ali veljavne zakonodaje.

POLITIKA V ZVEZI S POVEZAVAMI

a) Povezave na spletno mesto

Katera koli tretja oseba, ki želi na svoje spletno mesto vključiti povezavo do spletnega mesta (»povezujoče spletno mesto«), mora predhodno pridobiti pisno dovoljenje družbe PVM, s katerim se strinja z izpolnjevanjem veljavne zakonodaje in ne sme v nobenem primeru shranjevati lastne vsebine ali vsebine tretje osebe, ki je: (i) nezakonita, škodljiva, nasilna, rasistična, diskriminatorna, poniževalna, povezana s spolnostjo itd.; in/ali (ii) neustrezna ali neprimerna dejavnosti PVM.

Povezava v nobenem primeru ne pomeni, da PVM podpira, promovira, jamči, nadzoruje in/ali priporoča vsebino in/ali storitve povezujočega spletnega mesta in tudi ne odgovarja za njegovo vsebino.

V primeru neizpolnjevanja katerega koli od zgornjih določil bo PVM nemudoma začel s postopkom odvzema dovoljenja, dodeljenega povezujočemu spletnemu mestu, ki bo moralo povezavo izbrisati.

b) Povezave na druga spletna mesta

Na spletnem mestu se lahko nahajajo povezave, ki uporabniku omogočajo dostop do drugih spletnih mest (»povezana spletna mesta«).

Obstoječa povezana spletna mesta ne pomenijo, da PMV priporoča, promovira, se poistoveti in/ali izpolnjuje objave, vsebino in/ali storitve, ki jih ponuja povezano spletno mesto. Posledično PMV ne odgovarja za vsebino in druge pogoje povezanih spletnih strani, zaradi česar je uporabnik edina oseba, odgovorna za njihovo preverjanje in sprejem, potem ko do njih dostop in jih uporablja.

INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na oblikovanje, podatkovne baze, osnovne računalniške programe (vključno z izvornimi kodami), ter različne elemente, ki so sestavni del spletnega mesta (besedila, grafike, fotografije, videoposnetki, zvočni posnetki, barvne kombinacije itd.) (»vsebina«), kot tudi njihova struktura, izbor in razporeditev, so v lasti družbe PVM, Skupine PVM ali njihovih izdajateljev licenc. Vsi logotipi, vključeni na spletno mesto (na primer, vendar ne omejeno na, blagovne znamke in/ali oblikovanje) so v lasti družbe PVM, Skupine PVM ali njihovih izdajateljev licenc.

Uporaba spletnega mesta ne pomeni, da ima uporabnik kakršne koli pravice do spletnega mesta ali njegove vsebine.

Uporabniku je striktno prepovedano, da na kakršen koli način reproducira, spreminja, distribuira, komunicira, daje na razpolago, izdeluje izvlečke in/ali na kakršen koli drug način nepooblaščeno razširja ali uporablja spletno mesto, njegovo vsebino in/ali logotipe PMV.

Nepooblaščena uporaba spletnega mesta, njegove vsebine in/ali logotipov PMV, kot tudi kakršna koli škoda, ki bi jo PVM in/ali Skupina PVM utrpela zaradi kršitve intelektualne lastnine lahko pomeni, da se izvršijo ustrezni pravni ukrepi in odgovornosti, ki iz tega izhajajo.

NEODVISNOST

V primeru, da bi katero od določil tega pravnega obvestila bilo v celoti ali delno nično ali neveljavno, ta ničnost velja izključno za zadevno določilo oziroma njegov del, medtem ko preostala vsebina ostane v veljavi z izjemo prizadetega določila oziroma njegovega dela. Zaradi tega je izrecno neveljaven izključno ničen ali neveljaven del tega pravnega obvestila, pri čemer zaradi ničnosti ali neveljavnosti noben drug del ali določilo ni neveljavno, nično, poškodovano ali prizadeto, razen v primeru, če je ključnega pomena na vpliv celotnosti in celovitosti pravnega obvestila.