pogoji uporabe

pogoji uporabe

PRAVNO OBVESTILO

Lastnik tega spletnega mesta www.mentos.si (»spletno mesto«) je družba Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o.(»PVM«), ki je del skupine PERFETTI VAN MELLE (»SKUPINA PVM«) z naslednjimi identifikacijskimi podatki:

 

Sedež:Tomíčkova 9, 148 00 Praha 4, Češka republika

ID. ŠT. ZA DDV:CZ63666570

Telefon: +420 244 466 500

Podatki o registraciji:C 37371 pri Občinskem sodišču v Pragi

 

Spletni dostop 

S tem pravnim obvestilom je določen uporabnikov (»uporabnik«) dostop do spletnega mesta in njegovo uporabo z namenom, da uporabniku zagotovi informacije o Skupini PVM, PVM, njenih izdelkih, dejavnostih in promocijah.

Z dostopom so spletnega mesta in njegovo uporabo uporabnik sprejme pogoje tega pravnega obvestila, Politike zasebnosti in politike piškotkov in Politike piškotkov spletnega mesta.

Uporabnik mora pred uporabno spletnega mesta skrbno prebrati pravno obvestilo, politiko zasebnosti in politiko piškotkov, saj lahko te občasno prilagodimo in/ali spremenimo. V primeru, da uporabnik ne sprejme pogojev pravnega obvestila, ne more uporabljati spletnega mesta in njegove vsebine.

 

Uporaba in delovanje spletnega mesta

Uporabnik se strinja z vestno uporabo spletnega mesta in informacij, ki jih vsebuje. Upoštevati mora njegove predpise in pravno obvestilo podjetja, kot tudi katera koli druga določila, ki jih lahko PVM zahteva v zvezi z uporabo spletnega mesta.

Poleg tega se uporabnik zaveže, da spletnega mesta ne bo namenoma poškodoval, zlorabljal in/ali preobremenil oziroma v kakršni koli obliki preprečeval njegovo normalno uporabo in delovanje. 

Uporabnik se zaveda, da si v primeru kršenja pravnega obvestila, politike zasebnosti ali politike piškotkov oziroma katerih koli drugih zadevnih predpisov, objavljenih na spletnem mestu, PVM pridržuje pravico, da omeji, ustavi in/ali prepreči njegov dostop do spletnega mesta s kakršnimi koli potrebnimi tehničnimi ukrepi.

PVM si prizadeva za vzdrževanje dobrega delovanja spletnega mesta, preprečevanje napak in po potrebi njihovo odpravljanje ter skrbi, da je spletno mesto ustrezno posodobljeno. Kljub temu PVM ne zagotavlja razpoložljivosti ali nenehnega dostopa do spletnega mesta, kot tudi ne odsotnosti napak v njegovi vsebini oziroma njegovega posodabljanja.

 

Odgovornost

Za dostop do spletnega mesta in uporabo katerih koli informacij in mehanizmov, ki jih to spletno mesto vsebuje, je izključno odgovoren uporabnik.

PVM ne odgovarja za kakršne koli poškodbe in/ali škodo, da bi lahko neposredno ali posredno nastala zaradi dostopa do spletnega mesta ali uporabe informacij, ki jih vsebuje, še posebej informacij tretjih oseb, ki niso PVM, vključno, vendar ne omejeno, na tiste, ki se nanašajo na operacijski sistem ali jih povzročajo virusi in/ali napadi na sistem. Prav tako PVM ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik lahko utrpel zaradi neustrezne uporabe spletne strani, storitev ali težav z omrežjem, prekinitvami, pomanjkljivo ali neobstoječo komunikacijo in/ali internetno komunikacijo.

Poleg tega PVM ni odgovoren za kakršno koli škodo in/ali izgubo uporabnikove programske opreme in/ali strojne opreme, ki bi bila posledica dostopa do spletnega mesta in njegove uporabe. 

Uporabnik v vsakem trenutku odgovarja za vsako škodo ali izgubo, ki bi jo lahko PVM utrpel zaradi kršenja katere koli obveznosti, ki ji je uporabnik zavezan v skladu s pravnim obvestilom, katerih koli drugih pogojev, ki jih določa spletno mesto in/ali veljavne zakonodaje.

 

Politika v zvezi s povezavami 

a) Povezave na spletno mesto 

Katera koli tretja oseba, ki želi na svoje spletno mesto vključiti povezavo do spletnega mesta (»povezujoče spletno mesto«), mora predhodno pridobiti pisno dovoljenje družbe PVM, s katerim se strinja z izpolnjevanjem veljavne zakonodaje in ne sme v nobenem primeru shranjevati lastne vsebine ali vsebine tretje osebe, ki je: (i) nezakonita, škodljiva, nasilna, rasistična, diskriminatorna, poniževalna, povezana s spolnostjo itd.; in/ali (ii) neustrezna ali neprimerna dejavnosti PVM.

Povezava v nobenem primeru ne pomeni, da PVM podpira, promovira, jamči, nadzoruje in/ali priporoča vsebino in/ali storitve povezujočega spletnega mesta in tudi ne odgovarja za njegovo vsebino.

V primeru neizpolnjevanja katerega koli od zgornjih določil bo PVM nemudoma začel s postopkom odvzema dovoljenja, dodeljenega povezujočemu spletnemu mestu, ki bo moralo povezavo izbrisati.

b) Povezave na druga spletna mesta

Na spletnem mestu se lahko nahajajo povezave, ki uporabniku omogočajo dostop do drugih spletnih mest (»povezana spletna mesta«).

Obstoječa povezana spletna mesta ne pomenijo, da PMV priporoča, promovira, se poistoveti in/ali izpolnjuje objave, vsebino in/ali storitve, ki jih ponuja povezano spletno mesto. Posledično PMV ne odgovarja za vsebino in druge pogoje povezanih spletnih strani, zaradi česar je uporabnik edina oseba, odgovorna za njihovo preverjanje in sprejem, potem ko do njih dostop in jih uporablja.

 

Intelektualna lastnina

Vse pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na oblikovanje, podatkovne baze, osnovne računalniške programe (vključno z izvornimi kodami), ter različne elemente, ki so sestavni del spletnega mesta (besedila, grafike, fotografije, videoposnetki, zvočni posnetki, barvne kombinacije itd.) (»vsebina«), kot tudi njihova struktura, izbor in razporeditev, so v lasti družbe PVM, Skupine PVM ali njihovih izdajateljev licenc. Vsi logotipi, vključeni na spletno mesto (na primer, vendar ne omejeno na, blagovne znamke in/ali oblikovanje) so v lasti družbe PVM, Skupine PVM ali njihovih izdajateljev licenc.

Uporaba spletnega mesta ne pomeni, da ima uporabnik kakršne koli pravice do spletnega mesta ali njegove vsebine.

Uporabniku je striktno prepovedano, da na kakršen koli način reproducira, spreminja, distribuira, komunicira, daje na razpolago, izdeluje izvlečke in/ali na kakršen koli drug način nepooblaščeno razširja ali uporablja spletno mesto, njegovo vsebino in/ali logotipe PMV.

Nepooblaščena uporaba spletnega mesta, njegove vsebine in/ali logotipov PMV, kot tudi kakršna koli škoda, ki bi jo PVM in/ali Skupina PVM utrpela zaradi kršitve intelektualne lastnine lahko pomeni, da se izvršijo ustrezni pravni ukrepi in odgovornosti, ki iz tega izhajajo.

 

Neodvisnost 

V primeru, da bi katero od določil tega pravnega obvestila bilo v celoti ali delno nično ali neveljavno, ta ničnost velja izključno za zadevno določilo oziroma njegov del, medtem ko preostala vsebina ostane v veljavi z izjemo prizadetega določila oziroma njegovega dela. Zaradi tega je izrecno neveljaven izključno ničen ali neveljaven del tega pravnega obvestila, pri čemer zaradi ničnosti ali neveljavnosti noben drug del ali določilo ni neveljavno, nično, poškodovano ali prizadeto, razen v primeru, če je ključnega pomena na vpliv celotnosti in celovitosti pravnega obvestila.

Politika zasebnosti in politika piškotkov

Družbi Perfeti van Melle, Češka republika (v nadaljevanju PVM) je vaša zasebnost zelo pomembna in je zavezana k temu, da jo zaščiti. Družba Perfetti Van Melle lahko na spletnem mestu www.mentos.si zbira podatke obiskovalcev.

S tem spletnim mestom upravlja PVM.

V tej politiki zasebnosti so navedene vse vrste podatkov, ki jih zberemo, in načini, kako jih uporabljamo in varujemo.

V tej politiki lahko najdete tudi nasvete, kaj morate storiti, če ne želite, da bi zbirali vaše podatke, in kako lahko spremenite podatke, ki ste nam jih že posredovali.

Ta politika zasebnosti ne velja za reklamne pasice, igre na srečo in druge reklame ali promocije, ki jih morda sponzoriramo ali sodelujemo na spletnih mestih, ki so v lasti tretjih oseb.

 

Upravljavec podatkov

Upravljavec podatkov takšne obdelave je Perfetti Van Melle iz Češke republike.

 

Vrste obdelanih osebnih podatkov

Navigacijski podatki

Računalniško podprti sistemi in programska oprema, potrebni za delovanje tega spletnega mesta, med normalnim delovanjem pridobijo določene osebne podatke prek prenosa, ki sodeluje pri protokolih internetnega sporazumevanja. Ti podatki se ne zbirajo za prepoznavanje oseb, ampak lahko s pomočjo postopkov in povezav s podatki, ki jih imajo v lasti tretje osebe, privedejo do prepoznavanja uporabnikov. V tej kategoriji podatkov so vključeni naslovi IP ali imena, shranjena v domeni računalnikov, ki jih uporabljajo tisti, ki dostopajo do spletnega mesta, naslovi zahtevanih virov z oznako URI (Uniform Resource Identifier), čas zahteve, metoda, uporabljena za posredovanje zahteve do strežnika, velikost prejete datoteke v odgovoru, številčna koda, ki prikazuje stanje odgovora strežnika (dobro, napaka itd.) in drugi parametri, povezani z operacijskim sistemom in strukturo ter stanjem uporabnikovega računalnika. Ti podatki se uporabljajo izključno za pridobivanje statističnih informacij o uporabi spletnega mesta in za preverjanje njegovega pravilnega delovanja in so izbrisani takoj po obdelavi. Podatki je mogoče uporabiti za preiskavo odgovornosti v primeru, da pride do kršitve obdelave podatkov v zvezi s spletnim mestom.

 

Osebni podatki

Lahko zbiramo osebne podatke. Osebni podatki so vse informacije, prek katerih vas je mogoče osebno prepoznati.

Običajno to vključuje vaše ime, ulico, prikazno ime, e-poštni naslov, telefonski številko in podatke kreditne kartice. Podatke, ki jih posredujejo uporabniki, lahko zbiramo samo za primere odgovarjanja na vprašanja. Takšni podatki bodo obravnavani v skladu s to politiko in veljavno zakonodajo.

 

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno

Izbirno, neposredno in prostovoljno posredovanje osebnih podatkov, ki jih uporabnik vpiše v obrazce za prijavo na tem spletnem mestu, pomeni posledično pridobivanje podatkov, ki jih posreduje pošiljatelj. Te podatke bo PVM obdelal za to, da se lahko odzove na zahtevano storitev in, če posredujete svoje podatke za stik, po e-pošti poslal informativni in reklamni material.

 

Zaščita otrok

PVM je zavezan k zaščiti zasebnosti otrok. Spletno mesto je zasnovano in namenjeno uporabi oseb, starih 16 let in več. Če ste starejši od 16 let, vendar mlajši od 18 let, morate preveriti določila te politike zasebnosti skupaj z nosilci starševske odgovornosti, da poskrbite, da jih oboji razumete. Čeprav mi nismo odgovorni za določanje starosti naših uporabnikov, lahko izvedemo preverjanje podatkov.

V primeru, da ste mlajši od 16 [MP1] let, potem ne pozabite, da morate za uporabo tega spletnega mesta pridobiti pooblastilo/dovoljenje nosilca starševske odgovornosti in da nam pošlje vaše osebne podatke.

 

Namen obdelave

Sami se prostovoljno odločite, ali nam boste posredovali svoje osebne podatke. V nekaterih primerih so osebni podatki potrebni za izvajanje določenih funkcij. Na spletnem mestu boste pozvani k oddaji osebnih podatkov, da bi se lahko prijavili za nagradna žrebanja ali igre, prejemali informacije ali novice, izpolnili anketo ali oddali komentar ali poizvedbo. V teh primerih PVM uporabi pojavno okno, kjer so navedene informacije o obdelavi osebnih podatkov in potrditveno okence za pridobitev dovoljenja. Zagotavljamo, da PVM ne bo zbiral nobenih osebnih podatkov, če mu jih ne posredujete prostovoljno.

PVM bo vaše osebne podatke uporabil v namene, za katere so bili zbrani (npr. za odgovor na vašo poizvedbo, da vas doda v nagradno igro ali vam pošlje vzorec). Osebne podatke lahko uporabimo tudi za izboljšavo naših izdelkov in spletnih strani, in da z vami stopimo v stik glede drugih izdelkov in storitev, ki bi vas lahko zanimali (vključno s tistimi, ki jih ponujamo skupaj z drugimi družbami). Lahko jih tudi delimo oziroma posredujemo drugim podjetjem v okviru skupine Perfetti Van Melle in tretjim osebam, ki neposredno sodelujejo v dejavnostih PVM in razvoju spletnega mesta.

Informacijam, ki smo jih prejeli od vas, bomo morda dodali druge informacije, ki jih imamo oziroma prejmemo od tretjih oseb. To počnemo v tržne namene, da lahko zagotovimo bolj vašim potrebam prilagojene izdelke in storitve.

 

Postopki obdelave

Pomembno je, da veste, da osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. PVM ali obdelovalec podatkov, ki ga je PVM neposredno pooblastil, obdeluje osebne podatke samo tako dolgo kot je nujno potrebno za namene, v katere so bili podatki zbrani ali posledično obdelani.

Pri tem se izvajajo posebni varnostni postopki, ki preprečujejo tveganje za uničenje ali izgube podatkov, ali nenamerno ali namerno, preprečujejo nepooblaščen dostop do podatkov ali postopke obdelave podatkov, ki so ali nezakoniti ali niso v skladu z namenom, za katerega so bili podatki zbrani. Poleg tega je PVM skladno z zakonodajo in glavnimi mednarodnimi standardi uvedel dodatne varnostne ukrepe za zmanjševanje tveganja glede zaupnosti, integritete in razpoložljivosti zbranih in obdelanih posebnih podatkov.

 

Deljenje, posredovanje in razširjanje podatkov

Podatke, ki jih zberemo, lahko prenesemo ali posredujemo drugim podjetjem v okviru skupine Perfetti Van Melle in tretjim osebam, ki neposredno sodelujejo v dejavnostih PVM in razvoju spletnega mesta. PVM občasno najame druge ponudnike, podatke obdelajo in analizirajo. Poleg omenjenih primerov podatkov ne bomo razkrili ali dali nikomer drugemu, razen če to ni v skladu s pogodbenimi in pravnimi obveznostmi oziroma da so se uporabniki s tem strinjali.

PVM in njegovi drugi ponudniki za obdelavo podatkov bodo vaše osebne podatke prenašali in obdelovali z upoštevanjem ustreznih ukrepov, ki zagotavljajo varnost vaših osebnih podatkov.

 

Pravice osebe, na katero se nanašajo podatki

PVM uporabnika obvesti, da ima pravico, da zahteva dostop in popravljanje ali izbris svojih osebnih podatkov, oziroma da omeji ali ugovarja obdelavi, da ima pravico do prenosljivosti podatkov oziroma da prekliče soglasje, tako da PVM to sporoči pisno na naslov Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Praha, Češka republika ali prek e-pošte na naslov pvmdpo@it.pvmgrp.com, naslovljeno na uradno osebo za varstvo podatkov, pri čemer vedno priloži kopijo osebnega dokumenta ali drugega dokumenta, ki dokazuje njegovo pristnost.

PVM si pridržuje pravico, da kadar koli preveri resničnost osebnih podatkov, ki jih je posredoval udeleženec, kot tudi starost in identiteto zmagovalcev, preden nadaljuje z dostavo nagrad. 

 

Piškotki

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih strežnik spletnega mesta shrani v vašo napravo. Perfetti Van Melle s piškotki zagotavlja lažjo uporabo naših spletnih mest, prav tako z njihovo pomočjo spletna mesta in naše izdelke prilagodi vašim interesom in potrebam. S pomočjo piškotkov je lahko vaša prihodnja dejavnost na naši strani je lahko veliko hitrejša. Če lahko na primer spletno mesto prepozna, da ste nekoč že posredovali svoje osebne podatke, jih pri naslednjem obisku ne bo več zahtevala.

Prav tako lahko piškotke uporabimo za zbiranje podatkov o vašem računalniku, na primer vaš naslov IP (številka, ki se dodeljena vašemu računalniku za brskanje po internetu) ali vrsto internetnega brskalnika oziroma operativnega sistema, ki ga uporabljate, in te nato poveže z vašimi osebnimi podatki. S tem poskrbimo za vašo najboljšo izkušnjo na naših spletnih straneh in jih spremenimo v učinkovit vir informacij.

Perfetti Van Melle za shranjevanje teh piškotkov uporabi pojavno okno, kjer so navedene informacije o piškotkih in potrditveno okence za pridobitev dovoljenja. V nastavitvah brskalnika lahko piškotke onemogočite. V primeru, da piškotke onemogočite, morda ne boste mogli obiskati vseh strani na spletnem mestu ali pri obisku spletnega mesta prejeti personaliziranih informacij.

 

Google Analytics

Spletna mesta lahko uporabljajo tudi analitična orodja, kot je Google Analytics in/ali Unica, s katerimi sledijo vaši interakciji s spletnim mestom in shranjujejo podatke, kot na primer, kdaj ste obiskali spletno mesto, ali ste ga obiskali že prej in s katerega spletnega mesta ste prišli sem. Statistiko meritev spletnega mesta lahko uporabimo, da personaliziramo vaše doživetje na spletnem mestu in izdelamo oceno – anonimno in skupinsko – statistike glede aktivnosti spletnega mesta. Te informacije uporabljamo za merjenje učinkovitosti naše spletne prisotnosti in izdelavo statističnih poročil.

Tam, kjer uporabljamo Google Analytics, lahko te podatke delimo z Googlom, pri čemer Googlu pomagamo izboljšati njegove izdelke in storitve. Ne mi ne Google tega orodja ne bomo uporabili (ali za uporabo pooblastili katerega koli drugega izvajalca) za sledenje ali zbiranje osebnih podatkov o vas oziroma vaših osebnih podatkov ne bomo povezali s podatki Google Analytics.

 

Oznake slikovnih točk

Nekatere strani, ki jih obiščete, lahko podatke zbirajo tudi prek oznak slikovnih točk (imenovane tudi clear gifs), ki jih morda delijo z drugimi ponudniki, ki neposredno sodelujejo s promocijsko dejavnostjo PVM in razvojem spletnega mesta. Na primer lahko podatek o uporabi spletnega mesta glede obiskovalcev naših spletnih mest delimo z drugo oglaševalsko agencijo, ki skrbi za boljšo umeščenost reklamnih pasic na spletnih mestih PVM. Podatki, zbrani z uporabno oznak slikovnih točk, niso osebno določljivi, čeprav jih je mogoče povezati z vašimi osebnimi podatki.

 

Spremembe trenutne politike zasebnosti

PVM redno preverja svojo politiko zasebnosti in varnostno politiko in jo po potrebi skladno z zakonskimi spremembami, organizacijo ali tehnološkim razvojem pregleda. Kakršne koli spremembe omenjene politike bodo objavljene na tej strani.

Politika piškotkov

Piškotki so samodejni postopki za pridobivanje podatkov v zvezi z določenimi prednostnimi izbirami internetnega uporabnika, ko obišče določeno spletno mesto in ki omogočajo, da ga spletno mesto prepozna kot ponavljajočega se obiskovalca in posledično personalizira njegovo uporabo in omogoči hitrejšo navigacijo.

 

Vrste piškotkov

V nadaljevanju je razvrstitev piškotkov glede na njihove značilnosti: 

a) odvisno od družbe, ki upravlja z njimi:

  • lastni: ti piškotki so z računalnika ali domene, ki jo upravlja upravljavec zahtevane storitve, poslani v terminalski računalniški sistem uporabnika.
  • od tretje osebe: ti piškotki so z računalnika ali domene, ki je ne upravlja upravljavec, ampak drugo podjetje za upravljanje podatkov, pridobljenih prek piškotkov, poslani v terminalski računalniški sistem uporabnika.

 

b) odvisno od časa, ko so postali aktivni:

-        na sejo: ti podatke zbirajo in shranjujejo, medtem ko uporabnik dostopa do spletnega mesta.

-        trajni: podatki ostanejo shranjeni v računalniškem sistemu in je mogoče do njih dostopati in upravljati v obdobju, ki ga je določila oseba, odgovorna za piškotek.

 

c) odvisno od njihovega namena:

-        tehnični: uporabniku omogočajo navigacijo po spletnem mestu, platformi ali aplikaciji in uporabo različnih možnosti storitev, ki jih ponujajo, na primer preverjanje prometa in podatkovne komunikacije, določanje seje, vnašanje delov omejenega dostopa, pomnjenje elementov, ki sestavljajo naročilo, registracija prijave ali sodelovanja na dogodku, uporaba varnostnih elementov med navigacijo, shranjevanje vsebine za razširjanje video ali zvočnih posnetkov ali skupna raba vsebine na družbenih omrežjih.

-        prilagojeni: uporabnikom omogočajo dostop do storitev z nekaterimi predhodno določenimi splošnimi značilnostmi, odvisno od kriterijev v uporabnikovem računalniškem sistemu, na primer jezik, vrsta brskalnika za dostop do storitve, regionalna konfiguracija lokacije iz katere se dostopa do storitve itd.

-        analitični: omogočajo nadzor in analizo vedenjskih vzorcev uporabnikov spletnega mesta (na primer merjenje aktivnosti na spletnih mestih, nastavitev navigacijskih profilov uporabnikov na spletnih mestih, tako da vključujejo izboljšave, izdelane v skladu z analizo uporabe uporabnikov storitev).

-        javni: omogočajo upravljanje reklamnega prostora na spletnem mestu glede na kriterije, kot so urejanje vsebine ali pogostost prikazanih reklam.

-        vedenjsko-javni: omogočajo upravljanje reklamnega prostora na spletnem mestu in shranjevanje informacij, povezanih z obnašanjem uporabnikov, pridobljenih z nenehnim beleženjem navigacijskih navad, kar posledično omogoča razvoj specifičnih profilov in prikaz v javnosti.

 

Dezaktivacija piškotkov

Uporabnik lahko brskalnik konfigurira, tako da piškotke privzeto sprejme ali zavrne.

V primeru, da uporabnik zavrne uporabo piškotkov, je lahko uporaba spletnega mesta omejena.

Postopek, potreben za blokado ali odstranitev piškotkov se lahko med brskalniki razlikuje, nastavitev pa lahko kadar koli spremenite tako, da sledite navodilom izbranega brskalnika, kot je prikazano v nadaljevanju:

-        Nastavitve piškotkov za Internet Explorer

-        Nastavitve piškotkov za Firefox

-        Nastavitve piškotkov za Google Chrome

-        Nastavitve piškotkov za Safari

Ti brskalniki se ustrezno posodabljajo ali spreminjajo, zato ne jamčimo, da so takšni, kot je različica vašega spletnega brskalnika.

 

Piškotki na spletnem mestu

Na spletnem mestu so uporabljene naslednje vrste piškotkov

- Funkcionalni piškotki

  • Google Tag Manager -> omogoča implementacijo piškotkov brez spreminjanja izvirne kode

- Analitični piškotki

  • Google Analytics -> osnovno sledenje ogledom strani posalno Google Analytics
  • OwnerIQ -> analitična orodja namenjena nakupovanju potrošnikov

- Oglaševalski piškotki

  • Facebook Connect -> dovoljuje obiskovalcem, da se na strani povezujejo  s svojim Facebook računom
  • Facebook Custom Audience -> sledi rednim obiskovalcem iz Facebook
  • Facebook Pixel -> sledi konvezijam za Facebook
  • DoubleClick -> Googlovo oglaševalsko orodje, ki lahko sledi istim uporabnikom po različnih spletnih straneh

 V primeru dodatnih vprašanj glede uporabe piškotkov lahko uporabniki pošljejo pisno povpraševanje na: pvmdpo@it.pvmgrp.com.

Informacije za posameznika na katerega se podatki nanašajo

Skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov vas družba Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. (v nadaljevanju »PVM«) obvešča, da bodo osebni podatki (v nadaljevanju »osebni podatki«), posredovani PVM, zbrani in obdelani pod nadzorom PVM in skladno z naslednjimi določbami:

 

a.              Namen in zakonitost obdelave

Obdelava osebnih podatkov je potrebna za vzpostavljanje odnosa med vami in PVM. Za ustrezno upravljanje tega odnosa bo PVM obdeloval osebne podatke, med katerimi so lahko tudi posebne kategorije osebnih podatkov, na primer zdravstveni podatki, podatki o rasi ali etničnem poreklu, članstvo v sindikatu, versko prepričanje.

Obdelava osebnih podatkov lahko poteka elektronsko in ročno, odvisno od kriterijev, združljivih in uporabnih glede na namen, za katerega so bili osebni podatki izbrani, vendar vedno v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

b.             Področja uporabe sporočil in širjenje podatkov

Osebne podatke bo obdelovalo izključno osebje, ki ga pooblasti PVM, ali tretja podjetja (vključno z drugim podjetjem iz skupine PVM), Tobacna Grosist, institucije ali profesionalci, ki kot obdelovalec podatkov izvajajo posebne storitve in dejavnosti obdelave, potrebne v zgoraj omenjene namene (vključno z, vendar ne omejeno na družbo Tobačna Grosist d.o.o.).

Osebnih podatkov ne bomo na noben način širili.

c.              Prenos osebnih podatkov v tretje države

Za upravljanje našega odnosa je lahko kdaj tudi potrebno, da osebne podatke pošljemo v tretjo državo, kjer imajo sedež druga podjetja skupine Perfetti Van Melle ali partnerji PVM.

d.             Obdobje hrambe

Osebne podatke bomo hranili ves čas našega odnosa. Po tem bodo osebni podatki hranjeni samo tako dolgo, kolikor je potrebno, da je skladno s katerim koli pravnim določilom, ki od PMV zahteva, da podatke hrani daljše časovno obdobje.

e.             Pravice osebe, na katero se nanašajo podatki

PVM vas obvešča, da imate pravico, da zahtevate dostop in popravljanje ali izbris vaših osebnih podatkov, oziroma omejite ali ugovarjate obdelavi, imate pravico do prenosljivosti podatkov oziroma prekličete soglasje, tako da PVM to sporočite pisno na naslov Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Praha, Češka republika ali prek e-pošte na naslov pvmdpo@it.pvmgrp.com, naslovljeno na uradno osebo za varstvo podatkov.

Prav tako imate pravico, da pri nadzornem organu vložite pritožbo.

deli s prijatelji