Informacije za posameznika na katerega se podatki nanašajo

Skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov vas družba Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. (v nadaljevanju »PVM«) obvešča, da bodo osebni podatki (v nadaljevanju »osebni podatki«), posredovani PVM, zbrani in obdelani pod nadzorom PVM in skladno z naslednjimi določbami:

a. Namen in zakonitost obdelave

Obdelava osebnih podatkov je potrebna za vzpostavljanje odnosa med vami in PVM. Za ustrezno upravljanje tega odnosa bo PVM obdeloval osebne podatke, med katerimi so lahko tudi posebne kategorije osebnih podatkov, na primer zdravstveni podatki, podatki o rasi ali etničnem poreklu, članstvo v sindikatu, versko prepričanje.

Obdelava osebnih podatkov lahko poteka elektronsko in ročno, odvisno od kriterijev, združljivih in uporabnih glede na namen, za katerega so bili osebni podatki izbrani, vendar vedno v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

b. Področja uporabe sporočil in širjenje podatkov

Osebne podatke bo obdelovalo izključno osebje, ki ga pooblasti PVM, ali tretja podjetja (vključno z drugim podjetjem iz skupine PVM), Tobacna Grosist, institucije ali profesionalci, ki kot obdelovalec podatkov izvajajo posebne storitve in dejavnosti obdelave, potrebne v zgoraj omenjene namene (vključno z, vendar ne omejeno na družbo Tobačna Grosist d.o.o.).

Osebnih podatkov ne bomo na noben način širili.

c. Prenos osebnih podatkov v tretje države

Za upravljanje našega odnosa je lahko kdaj tudi potrebno, da osebne podatke pošljemo v tretjo državo, kjer imajo sedež druga podjetja skupine Perfetti Van Melle ali partnerji PVM.

d. Obdobje hrambe

Osebne podatke bomo hranili ves čas našega odnosa. Po tem bodo osebni podatki hranjeni samo tako dolgo, kolikor je potrebno, da je skladno s katerim koli pravnim določilom, ki od PMV zahteva, da podatke hrani daljše časovno obdobje.

e. Pravice osebe, na katero se nanašajo podatki

PVM vas obvešča, da imate pravico, da zahtevate dostop in popravljanje ali izbris vaših osebnih podatkov, oziroma omejite ali ugovarjate obdelavi, imate pravico do prenosljivosti podatkov oziroma prekličete soglasje, tako da PVM to sporočite pisno na naslov Perfetti van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomíčkova 9, 148 00 Praha, Češka republika ali prek e-pošte na naslov pvmdpo@it.pvmgrp.com, naslovljeno na uradno osebo za varstvo podatkov.

Prav tako imate pravico, da pri nadzornem organu vložite pritožbo.